W wyborach na przewodniczącego zwyciężył już w pierwszej turze poseł Borys Budka. Otrzymał 78,77% głosów. W Braniewie także był zdecydowanym faworytem wśród głosujących członków koła PO RP w Braniewie., otrzymał u nas prawie 94% głosów.

W cyklu spotkań z kandydatami w naszym województwie także pan Borys wyraźnie się wyróżniał. Przedstawiciele z Braniewa byli na spotkaniu z panem Budką w Elblągu. Nie rozmawialiśmy o PiS. Rozmawialiśmy głównie o przyszłości PO i Polski. Pan Borys przedstawił swoją wizję funkcjonowania PO, jak i wizję Polski, do której powinniśmy dążyć. Wynik wyborów przewodniczącego dowodzi, że te wizje znalazły uznanie i akceptację u zdecydowanej większości członków PO. Liczymy na nową jakość w działaniach PO pod rządami nowego Przewodniczącego i życzymy panu Borysowi Budce sukcesów w nowej roli.